Fremtiden skriver jeg selv: En filmserie om tilhørighet

Historys Future

Man 9. okt. kl 18.00

RAKE visningsrom, Cinemateket Trondheim og TrAP presenterer:

Fremtiden skriver jeg selv: En filmserie om tilhørighet
– kuratert av TrAP (I Trondheim vises kun første del av filmserien.)

Mandag 9 oktober, Cinemateket Trondheim
18.00 – 19.45: Fiona Tan – History’s future
20.00 – 21.15: Nele Wohlatz – The future perfect

Billetter:
For begge filmene: 90,- (60,- for medlemmer av Cinemateket)

(English below)

En poetisk filmserie om tilhørighet kuratert av TrAP. Serien presenterer filmer som tar oss inn i øyeblikk hvor tilhørighet og personlig identitet i et mangfold er en naturlig tilstand, men samtidig en gjenstand for valg. Seriens to første filmer handler om å prøve ut alternative identiteter i kontekst av samfunn.

Tematikken har sin mest dramatiske form i første film, Fiona Tans History’s Future, hvor en mann mister alt minne om seg selv og må velge å enten prøve å spille den personen han ikke lenger husker, eller bruke seg selv i å utprøve alternative identiteter. Hvor hjemløst kan det bli, å ikke lenger kunne leve i egen selvforståelse? Erfaringen har sin parallell i Nele Wohlatz The Future Perfect i møte med arbeidsmigranter i Buenos Aires som raskt må lære seg spansk, og hvor språkkursets rollespilløvelser med alternative forløp av nåtid og fremtid speiler valget unge Xiaobin står overfor, til hvilken tilhørighet skal hun vende seg i sitt nye liv?

Alle filmene vises for første gang i Norge som del av filmserien.

Arenaer og datoer for filmserien inkluderer:
Kunstnernes Hus, Oslo : September 26-27 og 27.9, 6pm & 8pm
Verdensteatret, Tromsø : October 9 – 12
RAKE visningsrom & Cinemateket, Trondheim : October 9, 6pm

HISTORY´S FUTURE
Fiona Tan, Holland 2016, 95 min

Dette er Fiona Tans første spillefilm, basert i en problemstilling hun tidligere har utforsket i kortere format i en rekke galleriprosjekter, om hvordan identitet kan formes av alternativer og valg, hvordan dette i ytterste konsekvens kan omskrive et helt livsløp.

I History’s Future våkner en mann etter et voldelig overfall, fri for hukommelse om hvem han er og hvor han kommer fra. Tilbake i hverdagen får han hjelp av sine nærmeste til å leve i den rollen som er ham. Men etter en stund blir rollespillet til en frustrasjon så stor at han velger å dra, for på reise stadig bli flinkere til å bli ny, å skifte ham og fylle en rekke roller, noen ganger forventelig imøtekommende, andre ganger kynisk spekulerende.

For Fiona Tan er minner og en stadig rekonstruksjon av fortid et tilbakevendende tema. Identitet utforskes på basis av fragmenter av et levd liv og Tan har ofte plasserte sine karakterer i kontekst av fysisk rom, for å utforske relasjonen. Eksempelvis i den beslektede kortfilmen «A lapse of memory» (2007), hvor karakteren befinner seg i den særs meningsbærende Royal Pavilion i Brighton. I History’s Future er det Europa som er bakteppet, gitt oss i glimt av uro og opprør, men også i menneskers søk etter en stabil hverdag. I små dokumentariske øyeblikk får vanlige folk anledning til å besvare spørsmål av typen – «hva er det du er mest redd for i livet?» For det er vår egen gamle verden som rystes, som kanskje også nå leter etter seg selv – og det må vi innrømme gir en utrygg følelse.

THE FUTURE PERFECT
Nele Wohlatz, Argentina 2016, 65 min

Med The Future Perfect (El Futuro Perfecto) tar Nele Wohlatz oss med til en mindre dramatisk hverdag enn i History’s Future, til en situasjon mange vil kjennes ved, men tilsvarende til dilemmaene rundt rollevalg mot bakteppe av en ny verden.

Filmen introduserer oss til Xiaobin, en ung kinesisk jente som forenes med familien sin i Buenos Aires. Møtet med et nytt språk og et umiddelbart behov for å bidra til familiens økonomi gjør at Xiaobin raskt må lære seg spansk, ja på vis omskape seg selv til å håndtere nye omgivelser. Filmen gir oss en hverdag hvor det stilles strenge krav, men den gir også utprøving av alternative forløp av nåtid og fremtid, i tråd med de tekstbokbaserte rollespilløvelsene i det spanske språkkurset Xiaobin går på. For mest er dette en film om utenforhet som raskt skal vendes til tilhørighet. Spørsmålet er bare, til hvilken tilhørighet skal en vende seg? For i denne rolleleken kan ingenting sikkert holdes for sant.

Denne filmen bæres frem på varm og imøtekommende sjarm og er tyske Nele Wohlatz debut i spillefilmformat, belønnet med Swatch-prisen for beste første film under filmfestivalen i Locarno i 2016. Wohlatz er bosatt i Argentina og sier selv at «We started to work on the film after I moved from Germany to Argentina, with the need to make something out of our foreign condition».

——————————

RAKE visningsrom, Cinemateket Trondheim og TrAP presents:

I write my own future: a film series about belonging
– Curated by TrAP (Only the first part of the series will be screened in Trondheim.)

Monday October 9th, Cinemateket Trondheim
18.00 – 19.45: Fiona Tan – History’s future
20.00 – 21.15: Nele Wohlatz – The future perfect

Both films: 90,- (60,- for members of Cinemateket)

With ‘I Write My Own Future’ TrAP introduces a new seasonal film series. In collaboration with RAKE and Cinemateket we present the first part of the series on Monday 9th of October from 18.00.

The films bring us into a moment where belonging and personal identity in a diverse society is a natural condition – yet at the same time a choice. The series’ first two films are centered around the theme of trying out alternate identities in the context of a society while the two next films show people who find communities in a framework of something thats greater than themselves.

The program starts with the feature film debut from Fiona Tan, ‘History’s Future’ dealing with memory loss and how to create a new life in a troubled Europe. Followed by Nele Wohlatz’s film, ‘The Future Perfect’ about a young Chinese immigrant worker who is starting a new life in the big city of Buenos Aires. None of the films have previously been shown in Norway and all have English subtitles.

Collaborators and venues:
Kunstnernes Hus, Oslo : September 26-27 og 27.9, 6pm & 8pm
Verdensteatret, Tromsø : October 9 – 12
Rake Visningsrom & Cinemateket, Trondheim : October 9, 6pm

HISTORY´S FUTURE
Fiona Tan, Holland 2016, 95 min

As the result of a hold-up, a man suffers memory loss. He decides to break through his impotence and undertake an extraordinary odyssey through a 21st century Europe in turmoil. Guided by unusual encounters, he tries to gain insight into the chaos of the time. In her feature debut, Fiona Tan alternates fiction with documentary images. This produces an associative whole in which the dazed, travelling man’s adventures tempts viewers to muse about identity, history and our place in the world.

THE FUTURE PERFECT
Nele Wohlatz, Argentina 2016, 65 min

Xiaobin is 17 years old and does not speak a single word of Spanish when she arrives in Argentina. But a few days later, she already has a new name, Beatriz, and a job in a Chinese supermarket. Her family lives in a parallel world, in a launderette, far removed from the Argentinians. Xiaobin secretly saves money and enrols at a language school and tries what she learns in the street. After having learned how to “make appointments”, she arranges to meet a supermarket customer, Vijay. He comes from India, and although they can barely communicate with each other, they start a secret relationship. And when she practises the conditional, the form of possibility, Xiaobin starts thinking about the future. What would happen if her parents learned about Vijay? The more she masters the Spanish language, the more she interferes in the scenario. Her Chinese classmates comment on the events like a chorus.