Playtime

Playtime

Tirs. 31.01. kl 18.30

Playtime Frankrike 1967 Regi og manus Jacques Tati Foto Jean Badal, Andréas Winding Med Jacques Tati, Barbara Dennek, Rita Maiden 115 min 35mm Fransk tale, norsk tekst Utleie Nasjonalbiblioteket Aldersgrense 15 år

I Playtime bygger Jacques Tati videre på tematikken fra Min onkel (1958). Også her dreier det seg om det moderne samfunns innvirkning på menneskets liv. Men nå har vi forflyttet oss nesten ti år frem i tiden, utviklingen har gått noen hakk videre, teknikken er blitt enda mer raffinert, og det moderne har festet et sterkere grep på kulturen. Playtime er en visuell utforskning av den moderne storbyen og av samspillet mellom massesamfunn og enkeltindivid. Filmens ramme er funksjonalismens arkitektoniske landskap av glass og betong. Med Monsieur Hulot som guide tas vi med på en reise inn i den vrimmelen av tegn, gester og symboler som kjennetegner storbykulturen.

Playtime er både en morsom og tankevekkende film. Tati forener et nærmest Kafkask blikk på virkeligheten med pantomimens og komediens virkemidler. Kanskje virker Monsieur Hulot nå litt mer fortapt, litt mer anakronistisk enn i forgjengeren Min Onkel. Men fremdeles fremstår han på sin distre og godmodige måte som en formidler av menneskelige verdier i et samfunn som mer og mer er i ferd med å forsvinne inn i sine egne kunstferdige konstruksjoner.