Cinemateket sier nei til filmkutt!

 

Til tross for klare løfter om satsning på film – både formidling og produksjon – går regjeringen og støttepartiene inn for å redusere tilskuddsmidlene til Norsk Filminstitutt for 2018 med hele 16 millioner kroner. Dette er svært urovekkende for alle i hele feltet, og de norske cinematekene reagerer i likhet med alle våre kolleger sterkt på forslaget. At det i det hele tatt har funnet veien inn i det ferdige budsjettforslaget er både et mysterium og en skandale, KrF har ikke fått det med seg i det hele tatt, og Venstres leder omtaler det som «et arbeidsuhell». Vi aksepterer ikke dette, og tar tydelig til motmæle.

Cinematekene i Trondheim, Bergen, Tromsø, Kristiansand, Lillehammer og Stavanger rammes av dette alvorlige kuttet, og vi sender denne meldingen ut med bønn om endring før endelig budsjettvedtak 4. desember 2017:

Nasjonal filmhistorieformidling er fortsatt et nasjonalt ansvar

De norske cinematekene sikrer formidling av filmhistorie på kino i landets største byer. I filmforliket fra november 2015 understreker Stortinget betydningen av formidling av film med kulturell og kunstnerisk verdi, og fastslår at dette handler om å formidle filmhistorie og kunnskap om norsk og internasjonal film og å sette filmene inn i en større sammenheng. Stortinget vedtok med andre ord at cinematekenes hovedfunksjoner skal sikres økonomisk, på nasjonalt nivå.

Om regjeringen og støttepartiene reduserer Norsk Filminstitutts bidrag til filmformidling og filmproduksjon i 2018 med 16 millioner kroner, vil grunnlaget for profesjonell cinematekdrift utenfor Oslo stå i fare. Cinematekene utenfor Oslo er i likhet med filmfestivalene omfattet av NFIs nye støtteordninger for filmformidling, og for cinematekene er de statlige støttemidlene også beskjedne fra før, og heller ikke beskyttet eller øremerket på noen måte. Et massivt kutt i tilskuddsmidler til fordeling fra NFI kan derfor ramme hardt de eneste aktørene som faktisk oppfyller filmforlikets målsetninger med hensyn til filmhistorisk formidling.

Regjeringen har gjentatte ganger både lovet og bebudet en sterkere filmsatsing, også på formidling. Å gjennomføre det foreslåtte kuttet på 16 millioner kroner fra Norsk filminstitutts budsjett for 2018 vil derfor være et klart løftebrudd fra politikernes side, og en handling som vil bryte ned et kulturfelt i vekst. De norske cinematekene utenfor Oslo henstiller derfor Stortinget om å endre innstillingen fra regjeringen, ved behandling i Stortinget mandag 4. desember.

Signert av:

Aida Liliana LiPera (Cinemateket USF, Bergen)

Sveinung Wålengen (Verdensteatret Cinematek, Tromsø)

Janne Molberg (Cinemateket i Kristiansand)

Magnus Cappelen (Sølvberget Cinematek, Stavanger)

Morten André Ørmen (Cinemateket, Lillehammer Kino)

Svein Inge Sæther (Cinemateket i Trondheim)

Leave a Comment